Leksjon 1: Hva er hjerteinfarkt?

Blodpropp: Blodårer kan over tid forsnevres av fett og kalkavleiringer (plakk) i åreveggen. Hvis disse plakkene sprekker, kan det plutselig dannes blodpropp som blokkerer blodstrømmen helt i blodårene som forsyner hjertet.

Hjerteinfarkt: Blodproppen hindrer blodtilførselen til en del av hjertemuskelen. Den delen av hjertemuskelen som ikke får blod, begynner å dø.

Varselssymptomene kan være: Åndenød/tung pust, brystsmerter «klemmende ubehag» «press» og gjerne med utstrålinger til arm, kjeve eller skulder, kvalme, oppkast, kaldsvette, blek/klam hud, krampe og angst m.m.