Leksjon 1: Kjeden som redder liv

Rask iverksettelse av tiltak øker sjansen for å overleve hjertestans.

Kjeden som redder liv beskriver fire tiltak som må gjøres, tre av dem kan du utføre før ambulansen kommer, disse er:

·       Tidlig varsling til 1-1-3

·       Tidlig hjerte-lunge-redning (HLR)

·       Tidlig strømstøt fra en hjertestarter er avgjørende for overlevelsen.

Hensikten er å minimere tiden fra hjertestans til behandling.