Leksjon 1: Oppsummering GHLR

  • Sjekk bevissthet
  • Rop etter hjelp
  • Varsle 113 – Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
  • Sikre frie luftveier
  • Sjekk pusten
  • Vurder sideleie
  • Start Hjerte- Lunge Redning (HLR)
  • Følg rådene fra 1-1-3 frem til avansert hjelp kommer