Leksjon 1: Se etter tegn til liv

  1. Sjekk bevissthet. Rist forsiktig i skuldrene. Rop høyt.
  2. Åpne luftveiene. Se etter normal pust.
  3. Sideleie bare hvis normal pust i et helt minutt.
  4. Bevisstløs og puster ikke normalt -> skaff hjelp, ring 113.

Sikre tegn til liv:

  • Reaksjon på tilrop og forsiktig risting
  • Normal pust
  • Hoste
  • Tydelige, målrettede bevegelser

Usikre tegn:

  • Pust
  • Puls