Leksjon 3: Tidlig melding

Du kan forhindre at hjertestans oppstår ved å reagere på tidlige symptomer på akutt hjertesykdom. Symptomer som for eksempel brystsmerter som ikke går over i hvile, eller pustevansker.

Varsle ambulanse umiddelbart via tlf: 1-1-3.

Blir personen bevisstløs og har unormal pust, skal du straks melde fra til 1-1-3 og starte med HLR. Dersom en hjertestarter er tilgjengelig, slår du den på og følger instruksjonene. Medisinsk nødtelefon 1-1-3 er bemannet med helsepersonell som kan gi deg veiledning over telefon og sende ambulanse samtidig.

Husk å oppgi hvor du ringer fra.