Leksjon 5: HLR ved drukning og kvelning

Ved normal pust:

  • SE, LYTT og KJENN etter NORMAL pust i 10 sek. Gispende lyder er ikke normal pust
  • Hvis den druknede puster selv, men har nedsatt bevissthet eller er bevistløs, plasser i sideleie og overvåk pusten kontinuerlig frem til AMK ankommer
  • Vær klar til å starte hjerte- og lungeredning (HLR), dersom pusten stopper

Ikke normal pust:

  • Start med 5 dype innblåsinger
  • Barn: Starte med fem korte (ikke dype) innblåsinger
  • Fortsett med 30 brystkompresjoner og 2 innblåsinger (30:2) helt til ambulansepersonell ankommer. Ved kvelning, sjekk munnhule for fremmedlegeme før innblåsinger

OBS:

Det kan komme opp væske fra lungene ved innblåsinger og brystkompresjoner. Det er helt normalt.