Leksjon 5: Vurder sideleie

  • Se om brystkassen hever seg
  • Lytt etter pustelyder
  • Kjenn etter pust (med kinnet ditt)
  • Hvis den bevisstløse ikke puster normalt, etter at du har sikret frie luftveier, skal du gå ut fra at hjertet har stoppet og starte HLR!