DEL Leksjon 1: Dette skal du lære i Grunnleggende Hjerte- lungeredning

  • Gjenkjenne hjertestans
  • Kjeden som redder liv
  • Varsling
  • Sideleie
  • HLR