Leksjon 2: Hva er hjerneslag?

Hva er hjerneslag?

Hjerneslag er plutselig tap av kroppsfunksjoner, dette skyldes forstyrrelse i hjernens blodsirkulasjon. Eksempelvis kan dette være en propp som tetter blodårene, eller en blødning fra en blodåre i hjernen.

Varselssymptomer: De vanligste symptomene på hjerneslag er:

  • PRATE – utydelig tale, leting etter ord
  • SMILE – skjevt smil på grunn av lammelse i ansiktsnerven
  • LØFTE – sideforskjell når man løfter armene over hodet

Andre symptomer du kan være obs på er forstyrrelser ved synet tåke syn, dobbelt syn, eller tap av syn, delvis eller totalt. Svimmelhet, kraftig hodepine (som lyn fra klar himmel) og fall kan også være symptomer og bør undersøkes av lege dersom det ikke foreligger naturlige forklaringer.