Leksjon 2: Skaff hjelp – varsle 113

Hvis du konstaterer at den du undersøker er bevisstløs, skal du rope på hjelp.

 • Ring ved alle nødsituasjoner, ikke bare ved hjertestans.
 • Kvalifiserte sykepleiere og ambulansepersonell sender ut hjelp og gir råd over telefonen mens ambulansen er på vei
 • Ha mobilen på høyttaler funksjon og legg mobilen fra deg
 • Fortell straks:
  • Hvor den syke befinner seg
  • Hvilket telefonnummer du kan nås på
  • Hva som har skjedd
  • Om du allerede har startet HLR
 • Start/fortsett HLR