Leksjon 2: Vær oppmerksom

Vær oppmerksom på at:

  • For rask eller kraftig innblåsning, kan du blåser luft ned i magesekken istedenfor lungene. Luft og mageinnhold kan da presses opp i svelget og renne ned i lungene.
  • Oppblåst magesekk vil gi et uheldig trykk på brysthulen. Mindre blod vil ledes tilbake til hjertet både under og etter HLR