Leksjon 3: Sikre frie luftveier

  • Løft hakespissen frem
  • Skyv pannen bakover
  • Dette for å sikre at tungen ikke siger ned i svelget og blokkerer luftveien
  • Hos spedbarn skal ikke pannen skyves bakover, dette vil blokkere luftveiene