Leksjon 4: Tidlig HLR

Nødvendige tiltak for å kunne redde livet til en person med akutt hjertestans:

  1. Tidlig melding til 1-1-3
  2. Tidlig HLR
  3. Tidlig strømstøt til hjertet 
  4. Behandling etter hjertestans.

Muligheten for å overleve påvirkes først og fremst av hvor raskt disse tiltakene kan settes i gang.