Leksjon 5: Tidlig strømstøt med hjertestarter

Strømstøt fra en hjertestarter gjennom brystet kan ofte få hjertet til å begynne å slå igjen. Tiden fra hjertestans til strømstøt, sammen med HLR, er den viktigste faktoren for overlevelse. For hvert minutt som går uten strømstøt reduseres sjansen for overlevelse med inntil 10%.

Studier viser at inntil 75% av pasientene som får strømstøt i løpet av de første tre minuttene overlever en hjertestans. Generelt er overlevelsen ved hjertestans omkring 10% så her er det mye å vinne med tidlig behandling.