Leksjon 6: Medisinsk behandling etter hjertestans

Når hjertet har begynt å slå igjen kreves det intensivmedisinsk behandling i ambulanse og på sykehus for å redusere sjansen for hjerneskade som følge av oksygenmangelen. Pasienten kan trenge utvidelse av blodårer til hjertet (blokking), nedkjøling, ulike medikamenter eller blodproppløsende medisiner. De aller fleste som overlever en hjertestans har et godt funksjonsnivå og kan greie seg selv. Personen husker nok ikke noe fra hendelsen.

Muligheten til å overleve en hjertestans avgjøres først og fremst av hvor raskt de ulike tiltak iverksettes.